Καριέρα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχημένης πορείας της Designia Insurance Brokers είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Με τις ικανότητες, την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και τη διαρκή προσπάθεια που επιδεικνύουν ανεβάζουν την εταιρεία μας ψηλά στην εκτίμηση των πελατών μας. Γι' αυτό αναζητάμε προσωπικό και συνεργάτες με σύγχρονη τεχνογνωσία, δυναμισμό, ομαδικό πνεύμα, δέσμευση στη συνεχή εξέλιξη και προσανατολισμό στον πελάτη.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στη Designia Insurance Brokers