Δελτία Τύπου
28.03.2018

Ανάπτυξη για την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ µέσα από στρατηγικές συνεργασίες

Gavriiloglou
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail

Με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ προχωρά σε µια νέα στρατηγική συνεργασία στον τοµέα της ασφάλισης πιστώσεων.

Ειδικότερα, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ συνεργάζεται πλέον µε τον κ. Αλέξη Γαβριήλογλου, από τους πρωτεργάτες της ασφάλισης πιστώσεων στην Ελλάδα, µε πάνω από 20 χρόνια εµπειρίας στον συγκεκριµένο κλάδο, ενισχύοντας περεταίρω την εξειδίκευσή της στον συγκεκριµένο κλάδο µε σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν.

Με την ασφάλιση πιστώσεων οι πελάτες της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ έχουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των αγοραστών τους, να επεκτείνουν τις πιστώσεις τους σε νέους πελάτες και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε πηγές χρηµατοδότησης.

Με αφορµή τη συγκεκριµένη συνεργασία η κα. Άννυ Τρύφων, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ δήλωσε: «Η συνεργασία µας µε τον κ. Αλέξη Γαβριήλογλου αποτελεί για την εταιρεία µας ένα ακόµα βήµα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του στρατηγικού µας σχεδιασµού που περιλαµβάνει την περεταίρω ενδυνάµωση της εταιρίας µε έµπειρα στελέχη, ώστε να συνεχίσουµε να παρέχουµε ακόµα καλύτερα στους πελάτες µας αξιόπιστες και ολοκληρωµένες λύσεις σχεδιασµένες «στα µέτρα τους». Ακολουθώντας µια σταθερά ανοδική πορεία, είµαστε εδώ για να προσφέρουµε την προστιθέµενη αξία µας σε κάθε µικρή ή µεγάλη επιχείρηση και να συµβάλουµε, έτσι στη συνολική τόνωση της επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας».