Δελτία Τύπου
21.12.2016

Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ αύξησε το D&O χαρτοφυλάκιό της κατά 60%

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail

Η εταιρεία εστιάζει δυναμικά πλέον στην ανάγκη των σημερινών επιχειρήσεων και των στελεχών τους για ουσιαστική Directors’ & Officers’ Liability Insurance ασφαλιστική κάλυψη.

Εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των D&O ασφαλιστήριων συμβολαίων της κατά 60% πέτυχε η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., μια από τις κορυφαίες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αύξηση αφορά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η ανάπτυξη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων προς εξεύρεση νέων αγορών, καθώς και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που υλοποιούνται στην ελληνική αγορά. Στόχος των D&O ασφαλιστικών καλύψεων είναι η παροχή της απαραίτητης εξασφάλισης στα στελέχη της διοίκησης κάθε εταιρείας που επιθυμεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί στο πλαίσιο ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Η ασφαλιστική κάλυψη αυτή, παρέχει προστασία στα στελέχη των επιχειρήσεων από τυχόν οικονομικές απώλειες, συνεπεία αποφάσεων τους ή/και αμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται η απαραίτητη ελευθερία ώστε να δρουν με γνώμονα πάντα το συμφέρον της επιχείρησης και να λαμβάνουν ψύχραιμα και αποφασιστικά καίριες αποφάσεις, δίχως να ανησυχούν για πιθανή έγερση απαιτήσεων εναντίον τους Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. κα. Άννυ Τρύφων, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή που οι διευθυντικές αποφάσεις αμφισβητούνται και τα στελέχη Διοικητικών Συμβουλίων καλούνται να αντιμετωπίσουν όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις, στηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, θέτοντας στη διάθεσή τους την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία μας, με κύρια προτεραιότητά μας την αποτελεσματική προστασία τους».

Το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστήριων συμβολαίων D&O της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α αποτελείται από εταιρείες όλων των κλάδων και μεγεθών του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και συνεχώς διευρύνεται, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ασφάλισης ως πολύτιμου και απαραίτητου εργαλείου στην υπηρεσία του σύγχρονου management.